Eko sklad

Zavest o varstvu okolja je čedalje višja. Mi vam na podlagi našega znanja in izkušenj pomagamo pri pripravi obrazcev, podatkov o objektu, pridobivanju potrebne dokumentacije, izpopolnjevanja vlog ter predaje vlog na EKO sklad.

Eko sklad (slovenski okoljski javni sklad) vsako leto pripravi nov razpis za finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Gre za nepovratne finančne subvencije, do katerih pa vlagatelj ni upravičen, če izvede naložbo pred oddajo vloge.