Obnova objektov

V postopku obnove objektov vam kot upravitelji ponujamo izbor najugodnejših ponudnikov ter nadziranje kakovosti izvedbe.

Dela, ki se štejejo v obnovitvena so: slikopleskarska dela, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva, obnova fasade, obnova tal ...

Sam postopek pa poteka po sledečih stopnjah:
 • - priprava razpsne dokumenatcije
  - izbira najugodnejšega ponudnika
  - pregled ponudb
  - izbira izvajalca
  - podpis pogodbe in izvajanje del
  - primopredaja del ali končanje izvedbe
  - končno poročilo o izvedeni investiciji