Administracija in organizacija

V administracijo in organizacijo spada evidentiranje, koordiniranje, informiranje ...

Upravnik vodi evidenco o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih; ravno tako vodi evidenco nepremičnin.
Odgovoren je za redno srečanje etažnih lastnikov ter letni sklic zbora lastnikov. Seveda mora tudi usklajevati ter spremljati sprejete odločitve lastnikov ter jih o tem tudi obveščati.

Pomemben del organizacijsko administrativnih del pa je tudi posredovanje potrebnih podatkov upravnim organom (v primeru gradnje, prenove, najema ...), lastnikom ter uporabnikom nepremičnin (v skladu s predpisi).