Pravno premoženjsko zastopanje

S pravnega vidika smo za naše stranke na voljo pri posredovanju dokumentacije (izvajanje postopkov med upravnimi organi in sodiščem),
pravni pomoči (urejanje medsebojnih razmerij) in svetovanju ter pripravi pogodb med lastniki.