Rezervni sklad

Potrebno je vedeti, da obstajajo specifična pravila, ko gre za rezervni sklad večstanovanjske hiše. Da bi bila sredstva v rezervnem skladu kar se da optimalno porabljena oz. izkoriščena igra ključno vlogo ustrezno pripravljen in ovrednoten načrt vzdrževanja.

Ta načrt se sprejema za 1-5 let, pripraviti pa ga mora upravnik. V načrtu so navedena dela (vzdrževalni stroški, izboljšave, odplačevanje posojil za obnove in izboljšave ...),ki se bodo opravljala ter način zagotavljanja denarnih sredstev. Račun rezervnega sklada je ločen od poslovnega računa podjetja, vanj se vplačuje mesečno.