Hišništvo

Za ustrezno delovanje naprav na objektu ter koordinacijo s podizvajalci skrbi hišnik oz. vzdrževalec.

Ker je seveda vsak objekt specifičen, so ravno tako specifične tudi zahteve lastnikov. Najpogosteje pa so del hišniških zadolžitev manjša popravila in vzdrževalna dela, pripravljenost na nujne klice v primeru izlitja vode ipd., skrb za spoštovanje hišnega reda ter skupnih prostorov, pregled delovanja pritipožarne in varnostne opreme, pregled toplotne postaje, pluženje snega in posipavanje s soljo ...