Vpis v zemljiško knjigo in kataster stavb

Poleg storitev, ki so del naše ponudbe, vam uredimo tudi:
  • - vpis v kataster stavb
    - vzpostavitev etažne lastnine
    - določitev pripadajočega zemljišča
    - vpis v zemljiško knjigo